Workation – meningsfull konferens med jobbet

[work + (vac)ation]

Workationkonceptet är balansen mellan fokuserat, energifyllt arbete och reflektion och återhämtning som skapar starka team, engagerade medarbetare och ett hållbart
resultat!

Det är ett nytt sätt att tänka kring möten och konferenser, med en luftig agenda och utrymme för pauser istället för ett fullspäckat program. En stunds hjärnvila gör oss mer engagerade, vi får en högre inlärningsförmåga, blir mer fokuserade och bättre på att fatta beslut. Resultatet blir en effektfull konferens som fokuserar på det som är viktigt och tar tillvara mötets kraft.

Bakom varje framgång ligger både hårt jobb och återhämtning.

En Workation ger er ett tydligt resultat och är en investering i er personal, ert varumärke och er framtid.

En Workation fylls inte med sightseeing, utflykter och aktiviteter. En Workation fylls av det som är viktigt, det som för er framåt och skapar värde.

  • Tid tillsammans – tid att bara vara och tid till de informella samtalen som så lätt prioriteras bort i en hektisk vardag. Vi behöver det fysiska mötet och det är ännu viktigare i en allt mer digital värld.
  • Fokus-när ni jobbar, då jobbar ni fokuserat mot det syfte och mål som vi tillsammans arbetat fram. Vi lägger in gott om pauser och energihöjande aktiviteter som håller deltagarna aktiva och formar en agenda som skapar engagemang och interaktivitet.
  • Reflektion och återhämtning- Med luft i programmet hinner deltagarna reflektera och ta till sig budskapet. Reflektionsövningar och fri tid är viktiga ingredienser för ett hållbart resultat.

Här finns förutsättningar att använda tiden till det som är viktigt. Till långsiktiga strategier, till gemensamma mål och till att bygga teamkänslan.

Boka in en kostnadsfri konsultation-du får tips och råd till er nästa konferens!