Lollo Blomberg, Svenska Möten


”Att få hjälp att se helheten utefter syfte och mål, samt sätta agenda och aktiviteter, var avgörande för vår personalkonferens. Det formade hela programmet och bidrog till fina resultat vad gäller gemenskapen inom företaget. Vi kom hem med en härlig känsla av ny energi och tillhörighet. De som jobbat länge på Svenska Möten säger att detta är den bästa konferens Svenska Möten någonsin haft.”

Personalkonferens i Spanien där syftet var “att stärka vi-känslan och lära känna varandra och oss själva med nya ögon”.