grupputveckling

Teambuilding eller en kul aktivitet?


No Comments

Skapa teamkänsla

Att bygga torn av spaghetti, tävla i att bygga en flotte eller att laga mat tillsammans är roliga aktiviteter att göra i en grupp och leder ofta till skratt och roliga minnen.

Teambuilding är något annat, teambuilding handlar om grupputveckling och att anpassa övningar till den fas gruppen befinner sig i. Att i en grupp som befinner sig i konfliktstadiet ha en “teambuildingaktivitet” som innebär tävling, kan göra situationen värre och konflikter fördjupas snarare än att gruppen stärks.

Om syftet är att stärka teamet är det bättre att lägga fokus på att lära känna varandra, öka tilliten och tryggheten, få förståelse för varandras värderingar, kommunicera och få samsyn kring roller, regler, normer, vision och mål. Då stärker vi teamet och fördjupar gruppkänslan! Det här kan vi göra genom olika övningar och uppgifter som adderas till konferensens innehåll.

Jag träffar dig gärna och pratar igenom hur era behov ser ut och vad ni vill uppnå med er konferens. Kontakta mig