Mötesdesign & projektledning


Möten och konferenser designade för att optimera varje deltagares kapacitet och välmående – för ett hållbart resultat och maximal effekt.

Med lyhördhet, kreativitet och struktur skapar jag en agenda och ett upplägg där minsta detalj spelar en roll i helheten – allt med utgångspunkt i syftet med konferensen.

För att nå maximal effekt av mötet använder jag mig av ingredienserna i Healthy Mind Platter i planeringen av programmet. Med dessa sju ingredienser mår vi enligt forskning som bäst mentalt och optimerar vår hjärna. En förhoppning är att du och ditt team inspireras att skapa en daglig rutin utifrån Healthy Mind Platter.

HEALTHY MIND PLATTER

sömn
fokus
kreativitet
reflektion
umgänge
bara vara
rörelse

MÖTESDESIGN

 • Formar en agenda som håller energin uppe och skapar engagemang hos deltagarna.  Inga fler trötta konferenser!
 • Hjälper till att sortera ut vad som är viktigt och går på djupet med syftet. Att sätta ett tydligt syfte och mål är avgörande för resultatet.
 • Adderar aktiviteter som förhöjer upplevelsen. Aktiviteter som spelar en tydlig roll och genomsyras av syftet.
 • Mötesmodeller och övningar som förstärker budskapet och skapar engagemang.
 • Rensar ut och gör plats för den viktiga återhämtningen och reflektionen,  det som krävs för ett riktigt bra resultat!
 • Skapar ett program utifrån Healthy Mind Platter – för optimerad hjärnkapacitet och välmående.

Med workationkonceptet hittar jag balansen mellan fokuserat, energifyllt arbete och reflektion och återhämtning. Det gör oss mer engagerade, vi får en högre inlärningsförmåga, blir mer fokuserade och bättre på att fatta beslut. Resultatet blir en effektfull konferens som fokuserar på det som är viktigt och tar tillvara mötets kraft.

PROJEKTLEDNING

Men en tydlig struktur och ett etablerat kontaktnät projektleder jag konferenser, personalresor, kick-offer, möten och workshops. I Sverige och utomlands.

 • Tar fram unika förslag och hittar den perfekta platsen kopplat till syftet
 • Tar hand om och hittar lösningar för sömlös logistik
 • Hittar och bokar mötesboosters. Mötesritare, teknik, föreläsare, moderator, facilitator,  interaktivitetslösningar, aktiviteter osv.
 • Säkerställer att allt fungerar på plats och hanterar de praktiska detaljerna  så ni kan fokusera på det som är viktigt.
 • Utvärdering-har mål och syfte uppnåtts?