Mötesdesign


Med nyfikenhet, kreativitet och struktur skapar jag en agenda och ett upplägg där minsta detalj spelar en roll i helheten – allt med utgångspunkt i syftet med konferensen.

MÖTESDESIGN

  • Formar en agenda som håller energin uppe och skapar engagemang hos deltagarna.  Inga fler trötta konferenser!
  • Hjälper till att sortera ut vad som är viktigt och går på djupet med syftet. Att sätta ett tydligt syfte och mål är avgörande för resultatet.
  • Adderar aktiviteter som förhöjer upplevelsen. Aktiviteter som spelar en tydlig roll och genomsyras av syftet.
  •  Mötesmodeller och övningar som förstärker budskapet och skapar engagemang.
  •  Rensar ut och gör plats för den viktiga återhämtningen och reflektionen,  det som krävs för ett riktigt bra resultat!

Med workationkonceptet hittar jag balansen mellan fokuserat, energifyllt arbete och reflektion och återhämtning. Det gör oss mer engagerade, vi får en högre inlärningsförmåga, blir mer fokuserade och bättre på att fatta beslut. Resultatet blir en effektfull konferens som fokuserar på det som är viktigt och tar tillvara mötets kraft.