Mötescoachning


En mötesboost där du får coachning utifrån dina frågeställningar kring att skapa ett möte med större effekt.

Vanliga utmaningar:

  • Hur skapar jag delaktighet?
  • Hur engagerar jag deltagarna?
  • Hur håller vi energi och fokus?
  • Hur får jag deltagare att samarbeta?
  • Jag vill göra något annorlunda denna gång!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s