Digitalt eller fysiskt möte?


No Comments

Så här kommer vi mötas post corona. Jag deltog i Möteskulturdagen och där berördes detta intressanta ämne. Bibi Rydbacken på Svenska Möten, Micke Darmell och Helene Arvidsson på Gr8 meetings och resultatet från en enkätfråga i realtid till de hundratals deltagarna på Möteskulturdagen konstaterar samma förväntade utveckling ⬇️

💻Möten vi fortsätter hålla digitalt:
– Avstämningsmöten
– Informationsmöten
– Rutinmöten

🤝Möten där vi vill ses IRL:
– Kreativa möten
– Workshops
– Uppstartsmöten
– Teamstärkande möten

Hållbara digitala möten


No Comments

Ett digitalt möte är väl hållbart?

Inkluderande, jämlikt, delaktighet, god hälsa, individens behov, respekt, variation, välbefinnande. Detta är några nyckelord jag ser tillsammans med s o c i a l hållbarhet – och det är vad jag vill lyfta med hållbara digitala möten.

Inkluderande – att hälsa välkommen, se varandra. Incheckning där var och en blir sedd och hörd.

Jämlikt – Använd metoder som gör att alla får förutsättningar att göra sin röst hörd. Dela in i mindre grupper, låt deltagare tänka själva först osv. Var medveten om genusperspektivet. Det fanns tidigare en app som mätte hur stor del av mötet som män resp. kvinnor tog. Gissa resultatet…

Välbefinnande – Variation, meningsfulla pauser, rörelse, skratt, reflektion, umgås, lek. Få med det som får oss att må bra, det är minst lika viktigt!

Delaktighet – Ett digitalt möte kräver ännu mer interaktion än ett fysiskt möte, eftersom det är svårare att hålla fokus och vara närvarande i en digital miljö. Involvera, använd metoder för delaktighet och interaktivitet.

Respekt – Spelregler kring vad som gäller t ex med kamera på eller av, hålla tider, hålla på med annat under tiden, avbryta. Bestäm tillsammans hur ni vill vara mot varandra, vad är ok och vad är inte ok?

Hur tänker du kring hållbara digitala möten?

Låt hjärnan vila och ladda om


No Comments

Att bara vara och låta tankarna gå utan att ha ett särskilt mål med tänkandet, är en av de sju viktiga pusselbitarna i The Healthy Mind Platter 🧩

Hjärnan laddar om när den får gå på tomgång. Detta är ännu viktigare idag när vi möts av ny information konstant och fyller varje tomrum med intryck.

Vi tar oss alltför sällan tid till att bara vara.

Att lägga in en stund för att ladda om, att bara tomglo👀, är alltså inte förspilld tid. Det kan vara tillfället när allt faller på plats, när dina deltagare ser allt klart💡.

Effektiva digitala möten


No Comments

Om du har en tydlig struktur med spelregler och uttalade förväntningar skapar du trygghet och stabilitet.

Med metoder för engagemang och energi skapas glädje och motivation.

När du involverar och ger förutsättningar för kollaboration ökar känslan av meningsfullhet och teamkänsla.

Tycker du det är knepigt? Lugn, jag hjälper dig!

Du kan boka mötescoachning vid planeringen, komplett mötesdesign eller så kvalitetssäkrar jag din färdiga agenda med justeringar som gör hela skillnaden.

Let´s meet!

Optimerad hjärnkapacitet


No Comments

Om hjärnan är fullt upptagen med med att oroa sig över hur vi ska passa in och bete oss, om vi är under stark press eller stress, är rädda. Då är det inte neocortex som är aktiv, då är det reptilhjärnan eller känslohjärnan som styr och oftast är vi inte ens medvetna om det.

När vi går in i ett möte är det i hjärnans neocortex, vi vill att alla deltagare befinner sig. Det är här vi är logiska, analytiska, ser samband, är medvetna. Alltså där vi har våra kognitiva förmågor.

Frågan är, hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att få deltagarna att vara i neocortex?

🧩 Att tillsammans sätta tydliga spelregler, skapa klarhet i vad som gäller och vilka förväntningar vi har
🧩 Ge förutsättningar för lyhördhet och lyssnande,
🧩 Att inkludera och involvera
🧩 Sårbarhet, tillit och empati
🧩 Uppmuntra lärande, testande – tillåt misstag

I mötesdesignen byggs detta upp i många steg och detaljer som ger en bra plattform för trygghet – vilket i sin tur ger bättre resultat. 

3 energiboosters onlinemöte


No Comments

Hög, härlig energi under videomötet? Inte??

Ok, då har jag tre förslag på boosters att lägga in för att höja energinivåerna!

1. Klappa kroppen – Alla ställer sig upp (OBS! Kamera på!). Börja att klappa armarna, axlar, huvud, massera öronen, klappa rumpa, framsida och baksida ben. Gör detta under ett par minuter. Häng kvar en stund framåtlutad och rulla sakta upp. Voila!

2. Touch blue – en enkel övning där en person säger vad gruppen ska röra vid – exempelvis “Rör något som är blått av plast!” eller “Rör något som du tycker extra mycket om”. Efter varje moment visar alla upp sina fynd, en eller fler kan berätta om sin sak innan nästa uppgift. Denna övning får igång kreativiteten och vi rör på kroppen. Perfekt!

3. Prata inte i munnen på varandra! – Den här övningen innebär att deltagarna ska räkna till ett tal, exempelvis 20, utan att ha någon bestämd ordningsföljd OCH utan att prata samtidigt. Alltså, vem som helst börjar med att säga ett, en annan två osv. Om fler börjar säga samma tal börjar övningen om från ett. När man kommit till 20 eller tiden är ute så är övningen klar. Stå gärna upp när ni gör övningen för att variera ställning. Övningen tränar upp fokus och samspel.

Incheckning i digitala möten


No Comments

Tips på incheckning till det digitala mötet 👍

Använd Miro och bygg färdiga mallar att använda under mötet där ni kan kollaborera. Här används Miro för en incheckningsövning där känslan kopplas till bilder. Det är fördelen med Miro att du enkelt kan söka i Google Images.

Frågan i denna incheckning är:
Vad kommer du in i mötet med för känsla?

Avsätt t ex 3 minuter till att hitta bilder, en eller fler.
Här om känslan var en bil, en växt eller en maträtt.

Dela sen tillsammans i helgrupp eller mindre grupper om ni är många, varför resp bild valts.

Varför incheckning? Massa anledningar, här kommer några :
-sätta tonen för mötet
-bjuda in till delaktighet
-sänker ribban att säga sin mening
-deltagarna hamnar i synk
-påminna oss om att vi är människor, inte robotar utan känslor

Healthy Mind Platter


No Comments

Healthy mind platter- En tallriksmodell för hjärnan med sju ingredienser som maxar hjärnans kapacitet 💡, får dig att orka och glöda hållbart.

Mitt uppdrag med mötesdesign är att skapa de bästa förutsättningarna för att optimera deltagarens kapacitet – för att skapa maximal effekt av konferensen/mötet🎯- fysiskt, digitalt eller hybridmöte.

Healthy mind platter är ett av de verktyg som jag använder mig av för välmående❤️ och hållbara resultat 🧩.

Modellen är framtagen av David Rock och Dr. Dan Siegel.

Utomhusmöten för akustiken


No Comments

Den bästa akustiken hittar vi i skogen🌲. Där finns inga plana ljudreflekterande ytor och himlen ovan reflekterar inget ljud alls. Marken är täckt av mjuk mossa, löv, gräs.

När inomhusmiljöer skapas försöker man efterlikna naturens miljö, eftersom den är optimal för vår hörsel.

Summa summarum- skogen som möteslokal alltså🙌🏻

Vikten av att umgås


No Comments

Umgås- eller bättre uttryck på engelska ”connecting time” har djupgående effekter som vi bör ta tillvara i planeringen av möten. To connect innefattar även kontakt med naturen, som på liknande sätt ger positiva förutsättningar till kognitiv förmåga.

Att ge utrymme för positivt socialt samspel, där vi boostar varandra och ger förutsättningar för goda relationer, skapar inte bara mer välmående deltagare. Det gör också att deltagare får större förmåga att bidra, samarbetar bättre och sänker stressnivåer.

3 sätt att umgås i det digitala rummet

🧩 Incheckning – alla svarar kort på en fråga t ex ”Det här har jag med mig in”. Det viktiga här är att alla har fått göra sig hörda och blir sedda samt att dela med sig av något personligt.
🧩 Alla har kamera på hela tiden, att se varandra och att bli sedd har stor positiv inverkan på vårt mående och skapar trygghet. Tydliggör vid inbjudan vikten av att ha kameran på.
🧩 använd grupprum under mötet för att diskutera frågeställningar och/eller ha en del i slutet med lärakännafrågor 2 och 2.
⭐️ bonustips – använd en gemensam whiteboard att skriva en boostande mening till en i förväg utsedd deltagare (varje person får en annan deltagare tilldelad innan mötet). En härlig och varm avslutning. Alla mår bra av positiv feedback ❤️