Fokus – healthy mind platter


No Comments

I byggandet av en värdeskapande konferens vill jag att deltagaren ska må så bra som möjligt och få förutsättningar att använda sin maximala hjärnkapacitet💡.

Receptet är Healthy Mind Platter.

En av ingredienserna är FOKUS🔦. Att ha fokuserade deltagare är såklart bra. En bonus är att vi också MÅR bra av att vara fokuserade.

När du koncentrerar dig uppmärksamt utan distraktioner utsöndrar hjärnan serotonin och dopamin=👍!

Genom att ge hjärnan fokustid varje dag hålls sinnet skarpt och vi stärker nervbanorna💡.

Skapa de bästa förutsättningarna för fokustid och problemlösning🧩

✅ Bort med distraktioner – vilket bla innebär inga mobiler. De stör vår förmåga till fokus bara genom att finnas i vårt synfält (även avstängda).
✅ tydliga spelregler, tidsangivelser, uppgifter osv. Ju tydligare detta är desto mindre fokus behöver vi lägga på att oroa oss, tolka och fundera kring det som INTE handlar om uppgiften
✅ De flesta människor har störst förmåga till fokus och problemlösning på förmiddagen. Anpassa agendan utefter den vetskapen

Vildmarkskonferens


No Comments

Tänk dig en konferens i kanoter på en spegelblank sjö, med en lätt bris som kittlar, ljudet av paddeln som möter vattnet och solens sista strålar som går ner i väst.

En stillhet som låter tankar tänkas klart, ger utrymme för nya idéer och som sänker stressnivåer.

Ni samlas runt elden där maten tillagas. Runt elden där historier i urminnes tider berättats och skapats, där er story skapas.

Magiskt ✨

Coronasäker konferens


No Comments

Ja, det är tillåtet med större sammankomster. Men hur coronasäkrar du konferensen eller eventet? Här kommer några coronamöjligheter👇

✅ om möjligt – dela upp gruppen i fler mindre grupper
✅ det finns mötesanläggningar där ni har hela stället eller en separat byggnad bara för er
✅ ge möjlighet till deltagande digitalt för de som önskar
✅ använd utomhusmiljön – gör grupparbeten ute, ha reflektionspromenader, kanske en stålunch utomhus
✅ var tydlig i kommunikationen med mötesanläggningen. Vad är viktigt för er för att ni ska känna er trygga? Kan de tillmötesgå era behov?
✅ möblera luftigt och be om större lokal än ni annars skulle haft
✅ dela upp lunchen om ni är en stor grupp, för att minimera trängsel
✅ tydliggör förhållningsregler inför konferensen och upprepa regelbundet under konferensen. Tydliga spelregler är A och O
✅ testa vildmarkskonferens i det fria

coronasäker konferens

Möten med mening


No Comments

Vi människor söker efter mening och vi vill vara delaktiga i frågor som berör oss. Vi vill bli lyssnade på och vi vill uttrycka vår åsikt. När vi tänker och skapar tillsammans med andra blir vi inte bara klokare, vi blir också gladare och stärker banden till varandra👭👫👬


En noggrann planering🧩, med tydligt syfte och mål, metoder för interaktion och delaktighet samt utrymme för reflektion är hörnstenar för att skapa meningsfulla möten 🎯

Healthy Mind Platter


No Comments

Healthy mind platter- En tallriksmodell för hjärnan med sju ingredienser som maxar hjärnans kapacitet 💡, får dig att orka och må bra💯.

Mitt uppdrag med mötesdesign är att skapa de bästa förutsättningarna för att optimera deltagarens kapacitet – och därigenom skapa maximal effekt av konferensen🎯.
Healthy mind platter är ett av de verktyg som jag använder mig av för välmående❤️ och hållbara resultat 🧩.

Modellen är framtagen av David Rock och Dr. Dan Siegel.

Tillsammans är vi starkare


No Comments

Tillsammans är vi starkare💪

Yes Workations samarbetar med Shanthi Grönstedt och stärker erbjudandet ytterligare. Tillsammans har vi allt ett grymt evenemang behöver för ett hållbart♻️ och maximalt resultat💯.

Kostnadseffektivt 💰strategiskt 🎯och värdeskapande 🧩 med personligt engagemang 💛