Author: yesworkations

Teambuilding eller en kul aktivitet?


No Comments

Skapa teamkänsla

Att bygga torn av spaghetti, tävla i att bygga en flotte eller att laga mat tillsammans är roliga aktiviteter att göra i en grupp och leder ofta till skratt och roliga minnen.

Teambuilding är något annat, teambuilding handlar om grupputveckling och att anpassa övningar till den fas gruppen befinner sig i. Att i en grupp som befinner sig i konfliktstadiet ha en “teambuildingaktivitet” som innebär tävling, kan göra situationen värre och konflikter fördjupas snarare än att gruppen stärks.

Om syftet är att stärka teamet är det bättre att lägga fokus på att lära känna varandra, öka tilliten och tryggheten, få förståelse för varandras värderingar, kommunicera och få samsyn kring roller, regler, normer, vision och mål. Då stärker vi teamet och fördjupar gruppkänslan! Det här kan vi göra genom olika övningar och uppgifter som adderas till konferensens innehåll.

Jag träffar dig gärna och pratar igenom hur era behov ser ut och vad ni vill uppnå med er konferens. Kontakta mig 

 

Maten i fokus


No Comments

Det är verkligen fantastiskt när en mötesplats erbjuder upplevelsen av närodlat och närproducerat. Där vindruvorna, päronen och tomaterna växer meter från möteslokalen och du kan plocka mogna fikon i trädet intill. På buffén grönsaker från trädgårdslandet och ekologiska ägg till frukosten från granngården vars tupp vi hör på morgonen. Det är en härlig upplevelse!

Maten är viktig, till och med viktigare som köpkriterie vid bokning av konferens än rekommendationer från andra eller att all teknisk utrustning som behövs finns på plats*. Skämtsamt får jag ibland höra att “maten är det enda deltagarna kommer ihåg från konferensen”. Dessa konferenser finns det en hel del att jobba med kring utformning och innehåll. Om du känner igen dem, bring them on så ska vi få ordning på dem!

 

Att kombinera fokus med avkoppling


No Comments

Nyss hemkommen från en magisk workation där vi så tydligt fått uppleva resultatet av att kombinera fokus med avkoppling.

I fokuspassen var vi antingen samlade allihop, jobbade enskilt eller i grupp. Uppgiften var tydlig liksom tidsramen. Fokuspassen hade regelbundna pauser för de informella samtalen, en pingisrunda för de som ville eller för att lägga sig i en solstol en stund.

Rörelse, teamstärkande övningar och övningar för ökad härvaro var en del i agendan, även detta för att få ett mindshift och återigen kunna fokusera.

Även om det var flera som innan hade önskat sightseeing, shopping eller att göra en utflykt så insåg vi allihop när vi var på plats att det var överflödigt, till och med icke önskvärt. Vi behöver återhämtning och avkoppling, vi behöver förutsättningar för reflektion och vi såg till att det fanns.