Author: yesworkations

Effektiva digitala möten


No Comments

Om du har en tydlig struktur med spelregler och uttalade förväntningar skapar du trygghet och stabilitet.

Med metoder för engagemang och energi skapas glädje och motivation.

När du involverar och ger förutsättningar för kollaboration ökar känslan av meningsfullhet och teamkänsla.

Tycker du det är knepigt? Lugn, jag hjälper dig!

Du kan boka mötescoachning vid planeringen, komplett mötesdesign eller så kvalitetssäkrar jag din färdiga agenda med justeringar som gör hela skillnaden.

Let´s meet!

Optimerad hjärnkapacitet


No Comments

Om hjärnan är fullt upptagen med med att oroa sig över hur vi ska passa in och bete oss, om vi är under stark press eller stress, är rädda. Då är det inte neocortex som är aktiv, då är det reptilhjärnan eller känslohjärnan som styr och oftast är vi inte ens medvetna om det.

När vi går in i ett möte är det i hjärnans neocortex, vi vill att alla deltagare befinner sig. Det är här vi är logiska, analytiska, ser samband, är medvetna. Alltså där vi har våra kognitiva förmågor.

Frågan är, hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att få deltagarna att vara i neocortex?

🧩 Att tillsammans sätta tydliga spelregler, skapa klarhet i vad som gäller och vilka förväntningar vi har
🧩 Ge förutsättningar för lyhördhet och lyssnande,
🧩 Att inkludera och involvera
🧩 Sårbarhet, tillit och empati
🧩 Uppmuntra lärande, testande – tillåt misstag

I mötesdesignen byggs detta upp i många steg och detaljer som ger en bra plattform för trygghet – vilket i sin tur ger bättre resultat. 

3 energiboosters onlinemöte


No Comments

Hög, härlig energi under videomötet? Inte??

Ok, då har jag tre förslag på boosters att lägga in för att höja energinivåerna!

1. Klappa kroppen – Alla ställer sig upp (OBS! Kamera på!). Börja att klappa armarna, axlar, huvud, massera öronen, klappa rumpa, framsida och baksida ben. Gör detta under ett par minuter. Häng kvar en stund framåtlutad och rulla sakta upp. Voila!

2. Touch blue – en enkel övning där en person säger vad gruppen ska röra vid – exempelvis “Rör något som är blått av plast!” eller “Rör något som du tycker extra mycket om”. Efter varje moment visar alla upp sina fynd, en eller fler kan berätta om sin sak innan nästa uppgift. Denna övning får igång kreativiteten och vi rör på kroppen. Perfekt!

3. Prata inte i munnen på varandra! – Den här övningen innebär att deltagarna ska räkna till ett tal, exempelvis 20, utan att ha någon bestämd ordningsföljd OCH utan att prata samtidigt. Alltså, vem som helst börjar med att säga ett, en annan två osv. Om fler börjar säga samma tal börjar övningen om från ett. När man kommit till 20 eller tiden är ute så är övningen klar. Stå gärna upp när ni gör övningen för att variera ställning. Övningen tränar upp fokus och samspel.

Incheckning i digitala möten


No Comments

Tips på incheckning till det digitala mötet 👍

Använd Miro och bygg färdiga mallar att använda under mötet där ni kan kollaborera. Här används Miro för en incheckningsövning där känslan kopplas till bilder. Det är fördelen med Miro att du enkelt kan söka i Google Images.

Frågan i denna incheckning är:
Vad kommer du in i mötet med för känsla?

Avsätt t ex 3 minuter till att hitta bilder, en eller fler.
Här om känslan var en bil, en växt eller en maträtt.

Dela sen tillsammans i helgrupp eller mindre grupper om ni är många, varför resp bild valts.

Varför incheckning? Massa anledningar, här kommer några :
-sätta tonen för mötet
-bjuda in till delaktighet
-sänker ribban att säga sin mening
-deltagarna hamnar i synk
-påminna oss om att vi är människor, inte robotar utan känslor

Healthy Mind Platter


No Comments

Healthy mind platter- En tallriksmodell för hjärnan med sju ingredienser som maxar hjärnans kapacitet 💡, får dig att orka och glöda hållbart.

Mitt uppdrag med mötesdesign är att skapa de bästa förutsättningarna för att optimera deltagarens kapacitet – för att skapa maximal effekt av konferensen/mötet🎯- fysiskt, digitalt eller hybridmöte.

Healthy mind platter är ett av de verktyg som jag använder mig av för välmående❤️ och hållbara resultat 🧩.

Modellen är framtagen av David Rock och Dr. Dan Siegel.

Utomhusmöten för akustiken


No Comments

Den bästa akustiken hittar vi i skogen🌲. Där finns inga plana ljudreflekterande ytor och himlen ovan reflekterar inget ljud alls. Marken är täckt av mjuk mossa, löv, gräs.

När inomhusmiljöer skapas försöker man efterlikna naturens miljö, eftersom den är optimal för vår hörsel.

Summa summarum- skogen som möteslokal alltså🙌🏻

Vikten av att umgås


No Comments

Umgås- eller bättre uttryck på engelska ”connecting time” har djupgående effekter som vi bör ta tillvara i planeringen av möten. To connect innefattar även kontakt med naturen, som på liknande sätt ger positiva förutsättningar till kognitiv förmåga.

Att ge utrymme för positivt socialt samspel, där vi boostar varandra och ger förutsättningar för goda relationer, skapar inte bara mer välmående deltagare. Det gör också att deltagare får större förmåga att bidra, samarbetar bättre och sänker stressnivåer.

3 sätt att umgås i det digitala rummet

🧩 Incheckning – alla svarar kort på en fråga t ex ”Det här har jag med mig in”. Det viktiga här är att alla har fått göra sig hörda och blir sedda samt att dela med sig av något personligt.
🧩 Alla har kamera på hela tiden, att se varandra och att bli sedd har stor positiv inverkan på vårt mående och skapar trygghet. Tydliggör vid inbjudan vikten av att ha kameran på.
🧩 använd grupprum under mötet för att diskutera frågeställningar och/eller ha en del i slutet med lärakännafrågor 2 och 2.
⭐️ bonustips – använd en gemensam whiteboard att skriva en boostande mening till en i förväg utsedd deltagare (varje person får en annan deltagare tilldelad innan mötet). En härlig och varm avslutning. Alla mår bra av positiv feedback ❤️

Skogen som mötesrum


No Comments

Det är spännande att notera vad som händer i oss beroende på vilken miljö vi befinner oss i.

Grupper som använder skogsfloating som mötesrum upplever ett djupare samtal, att stressen minskar, att de kommer i närmare kontakt med varandra🧩, att de blir mer kreativa och fria i tanken.

🌿Naturens inverkan tillsammans med ett lugnt vaggande och en formation och position som är jämlik. Alla är på samma nivå. Det ger en helt annan känsla än ett traditionellt mötesrum…

Kreativitetshinder


No Comments

No (wo)man chased by a tiger comes up with a good idea.

Känner du igen dig i att kreativiteten och idéskapande varierar beroende på miljö, människor och sammanhang?

Det gör jag och jag tror vi alla påverkas mer eller mindre av yttre faktorer som triggar blockeringar i oss.

Vi vill få tillgång till vår egen kreativitet och varandras kreativitet. Det är då magi skapas✨.

Därför behöver du som mötesledare göra vad du kan för att sänka dessa kreativitetshinder.

En grundläggande nyckel är att skapa psykologisk trygghet❤️. Det innebär att deltagaren vågar ta risker, vågar visa sig sårbar, vågar uttrycka en avvikande åsikt inför de andra. Utan att det får negativa konsekvenser.

Det är i en sån miljö de bästa ideerna kultiveras💡

Vem som myntade citatet? Oklart, men det sägs vara förekommande i Teslas ledning…

Vad är mötesdesign?


No Comments

Okej, så här… du ska arrangera/hålla ett möte, kanske är det ett möte som kräver lite extra av dig.

Det här kan mötesdesign innebära för dig:

🧩 Vi inleder med ett samtal där vi går igenom syfte, mål, utmaningar och vad som är viktigt för dig/er.
🧩 Jag skräddarsyr en agenda där tider, meningsfulla pauser, rörelsepauser, övningar för involvering, reflektionsövningar mm är inplanerade. Det som behövs för alerta och engagerade deltagare.
🧩Under processen stämmer vi av och justerar.
🧩 Du får coachning kring innehåll/syfte/mål och hur du kan skapa delaktighet, engagemang och variation
🧩 Du får en manual skapad utifrån syfte och mål
🧩 Om du vill ha stöttning på plats för att genomföra övningarna och ta hand om de
praktiska delarna är jag med under dagen.

Utöver detta stöttar jag med projektledning, som t ex:
📍hitta rätt plats för mötet
📍hitta och boka mötesboosters-mötesritare, facilitator, aktivitet, talare mm
📍håller i alla kontakter
📍säkerställer att allt fungerar på plats