Author: yesworkations

Mötesdesign


No Comments

Hur mötesdesign påverkar deltagare till att skapa bättre resultat.

Om hjärnan är fullt upptagen med med att oroa sig över hur vi ska passa in och bete oss, om vi är under stark press och stress, eller är rädda. Då är det inte neocortex som är aktiv, då är det reptilhjärnan eller känslohjärnan som styr och oftast är vi inte ens medvetna om det. Det är inte i det läget vi tar de kloka besluten…

När vi går in i ett möte vill vi att deltagare befinner sig i hjärnans neocortex. Det är här vi är logiska, analytiska, ser samband, är medvetna. Alltså där vi har våra kognitiva förmågor.

Frågan är, hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att få deltagarna att vara i neocortex?

🧩 Att tillsammans sätta tydliga spelregler, skapa klarhet i vad som gäller och vilka förväntningar vi har
🧩 Ge förutsättningar för lyhördhet och lyssnande,
🧩 Att inkludera och involvera
🧩 Sårbarhet, tillit och empati
🧩 Uppmuntra lärande, testande – tillåt misstag
🧩 En omgivning som reducerar stress, här är naturen oslagbar!

I mötesdesignen byggs detta upp i många steg och detaljer som ger en bra plattform för trygghet – vilket i sin tur ger bättre resultat.

Tekniken på utomhuskonferens – hur gör vi?


No Comments

❓ Hur klarar vi oss utan el och teknik under en utomhuskonferens? Blir det verkligen ett bra möte utan?

Att koppla bort allt digitalt och bara fokusera på mötet med varandra fördjupar relationerna och stärker gruppens gemenskap. Genom att använda tiden till att faktiskt prata och lyssna på varandra, reflektera, vara kreativ utan teknik och använda kroppen och rörelse för att förankra processerna skapar både ett effektivt och hållbart sätt att nå resultat.

Det är också en uppfriskande kontrast till den digitala tillvaro vi befinner oss i och en välgörande paus.

Dåligt väder vid utomhuskonferens


No Comments

FAQ❓ Vad gör vi om det blir dåligt väder under en utomhuskonferens?

Eftersom vi vet att dåligt väder, och hur vi som grupp hanterar det, också har en positiv inverkan på gruppdynamiken väljer vi att genomföra utomhusmöten i alla väder. Ni får en packlista med rekommendationer kring utrustning och kläder för att hålla oss varma och torra. Vi sätter upp tarpar som tak för att kunna samlas och äta utan att bli blöta. Vi tänder eld och dricker varmt. Skogens trädkronor skyddar mot den värsta vinden och regnet. Vi kan lova att alla typer av väder kommer att tillföra positiva erfarenheter till gruppen och till konferensen.

Under den kallare delen av året passar det bra att kombinera utomhusmiljön med att också vara inne.

Boka utekonferens här!

Utomhuskonsulterna


No Comments

Med oss, Utomhuskonsulterna, kan ni genomföra coronasäkra möten, kickoffer och konferenser och samtidigt stötta mötesanläggningarna som är enormt drabbade av pandemin.

Ni har tillgång till mötesanläggningens bekvämligheter och faciliteter och får samtidigt den restorativa och kreativa effekt som naturen ger som mötesrum. Dessutom coronasäkrat.

Vi gör en riskanalys tillsammans med er och säkerställer att åtgärder vidtas.

Konferens för fler än åtta deltagare?


No Comments

Får vi genomföra en konferens med fler än 8 personer enligt pandemilagen? Det är en vanlig fråga som vi, Svenska Möten och andra aktörer inom mötesbranschen får.

Svaret på den frågan är JA, det får man som företag, förening eller annan privat sammanslutning så länge lagar och regler följs. Detta gäller så länge allmänheten inte har tillträde till konferensen, då räknas den som en allmän sammankomst. Svenska Möten har tidigare gjort ett förtydligande https://www.svenskamoten.se/nyheter/vad-innebar-den-nya-pandemilagen-for-moten-pa-hotell-och-konferensanlaggningar/

Coronasäkert möte – utomhuskonferens


No Comments

En stor risk reduceras omedelbart i och med att våra konferenser genomförs utomhus. Men den vanligaste frågan vi får kring utomhuskonferenser är ändå: Hur gör ni utomhuskonferensen coronatrygg?

Förutom att Folkhälsomyndighetens och arbetsmiljöverkets regelverk följs strikt bidrar vi tillsammans med arbetsgivaren med ytterligare försiktighetsåtgärder genom att:

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (länk i kommentar) används som utgångspunkt i vår riskanalys. Om någon riskfaktor identifieras tar vi fram åtgärder för att reducera risken.

Det kan till exempel handla om att se till att:
✔PCR-testa alla deltagare innan konferensen
✔️ ha en tydlig beredskapsplan för hur vi och gruppen ska agera om symtom uppkommer i anslutning till och under konferensen.
✔️gruppera i små grupper med hänsyn till vaccin och antikroppar
✔️se till att förutsättningar till god handhygien finns tillgängligt för alla hela tiden
✔️informera om och visa avståndsmarkeringar, samt sätta en tydlig social spelplan som alla medverkande åtar sig till att följa
✔️anpassa övningar så att avstånd kan hållas
✔️dela upp konferensen på flera dagar
✔️erbjuda singelrum till alla medverkande vid övernattning

Får du ytterligare frågor kopplat till en trygg utomhuskonferens?

Kontakta mig för att boka in en coronasäker konferens.

Naturens positiva kraft


No Comments

Naturens positiva inverkan på vår förmåga till prestation, arbetsminne och problemlösning gör det till en oslagbar miljö för möten.

Cecilia Stenfors, Fil. dr. i psykologi och forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, bedriver forskning som fokuserar just på hur olika typer av omgivningar – arbetsmiljöer, naturliga miljöer och urbana miljöer – samt inre biologiska processer påverkar kognitiv funktion och välmående.

Det man har kunnat se är att sådant som har att göra med fokuserad uppmärksamhet och att hålla flera saker i huvudet samtidigt, arbetsminnet, får en boost i naturliga miljöer.

Man får också ett perspektivskifte och det blir lättare att reflektera över saker och ting. Kognitiva strategier och kontemplativa övningar i kombination med utemiljön blir väldigt intressant.

Rent fysiologiskt kan vistelser i trygga naturliga miljöer göra att vi slappnar av, att blodtrycket och pulsen går ner och att hjärnan kan komma in i ett mer avspänt – men vaket – tillstånd. Vi släpper på garden och samtalen når djupare.

Jag hoppas och tror att pandemin får oss att använda naturen som mötesrum och som ett verktyg till mer hållbara och effektfulla konferenser och möten, även i fortsättningen.

Utomhuskonferens över dagen


No Comments

Vi planerar nu för en dagkonferens med vandring i juni. Vandringen går genom Stockholms närmaste vildmark och vi kombinerar med kajak eller SUP-paddling en del av sträckan.

Ibland går vi parvis med frågeställningar som diskuteras och samlas upp i helgrupp vid nästa matsäcksstopp. Vi låter naturen göra sitt och processer får ta fart. Vi stannar till och lagar lunch över öppen eld. Vi pratar om det som är viktigt och det som tar oss framåt. Ibland är vandringen tyst, där vi låter deltagarna njuta av stillhet och skogens sus. Låta tankar få tänkas klart. Ibland dyker roliga uppdrag upp som ska lösas tillsammans.

Vid slutet av vandringen väntar ett vackert uppdukat långbord i skogen. Där samlas vi, njuter av mat och dryck och knyter ihop dagens insikter, lärdomar och erfarenheter och bara har det härligt tillsammans.

Hör av dig om det låter intressant också för ditt team. Jag och Yamina Enedahl lovar dig en konferens UTöver det vanliga!

Mötesupplevelse UTöver det vanliga


No Comments

I naturen når vi lättare autencitet och skalar av en del av de lager vi har inför varandra. Kortisolnivåer sänks och därmed de barriärer som stress skapar.

Det gör att processer får en gratisskjuts framåt och vi når resultat ännu snabbare dessutom med Yamina Enedahls eminenta ledning. Sedan adderar vi alla positiva hälsoeffekter som naturen tillför. Vilken boost för dig, för dina medarbetare och för er som team!

Bild Asa herrgård