Tekniken på utomhuskonferens – hur gör vi?


❓ Hur klarar vi oss utan el och teknik under en utomhuskonferens? Blir det verkligen ett bra möte utan?

Att koppla bort allt digitalt och bara fokusera på mötet med varandra fördjupar relationerna och stärker gruppens gemenskap. Genom att använda tiden till att faktiskt prata och lyssna på varandra, reflektera, vara kreativ utan teknik och använda kroppen och rörelse för att förankra processerna skapar både ett effektivt och hållbart sätt att nå resultat.

Det är också en uppfriskande kontrast till den digitala tillvaro vi befinner oss i och en välgörande paus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s