Mötesdesign


Hur mötesdesign påverkar deltagare till att skapa bättre resultat.

Om hjärnan är fullt upptagen med med att oroa sig över hur vi ska passa in och bete oss, om vi är under stark press och stress, eller är rädda. Då är det inte neocortex som är aktiv, då är det reptilhjärnan eller känslohjärnan som styr och oftast är vi inte ens medvetna om det. Det är inte i det läget vi tar de kloka besluten…

När vi går in i ett möte vill vi att deltagare befinner sig i hjärnans neocortex. Det är här vi är logiska, analytiska, ser samband, är medvetna. Alltså där vi har våra kognitiva förmågor.

Frågan är, hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att få deltagarna att vara i neocortex?

🧩 Att tillsammans sätta tydliga spelregler, skapa klarhet i vad som gäller och vilka förväntningar vi har
🧩 Ge förutsättningar för lyhördhet och lyssnande,
🧩 Att inkludera och involvera
🧩 Sårbarhet, tillit och empati
🧩 Uppmuntra lärande, testande – tillåt misstag
🧩 En omgivning som reducerar stress, här är naturen oslagbar!

I mötesdesignen byggs detta upp i många steg och detaljer som ger en bra plattform för trygghet – vilket i sin tur ger bättre resultat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s