Dåligt väder vid utomhuskonferens


FAQ❓ Vad gör vi om det blir dåligt väder under en utomhuskonferens?

Eftersom vi vet att dåligt väder, och hur vi som grupp hanterar det, också har en positiv inverkan på gruppdynamiken väljer vi att genomföra utomhusmöten i alla väder. Ni får en packlista med rekommendationer kring utrustning och kläder för att hålla oss varma och torra. Vi sätter upp tarpar som tak för att kunna samlas och äta utan att bli blöta. Vi tänder eld och dricker varmt. Skogens trädkronor skyddar mot den värsta vinden och regnet. Vi kan lova att alla typer av väder kommer att tillföra positiva erfarenheter till gruppen och till konferensen.

Under den kallare delen av året passar det bra att kombinera utomhusmiljön med att också vara inne.

Boka utekonferens här!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s