Naturens positiva kraft


Naturens positiva inverkan på vår förmåga till prestation, arbetsminne och problemlösning gör det till en oslagbar miljö för möten.

Cecilia Stenfors, Fil. dr. i psykologi och forskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, bedriver forskning som fokuserar just på hur olika typer av omgivningar – arbetsmiljöer, naturliga miljöer och urbana miljöer – samt inre biologiska processer påverkar kognitiv funktion och välmående.

Det man har kunnat se är att sådant som har att göra med fokuserad uppmärksamhet och att hålla flera saker i huvudet samtidigt, arbetsminnet, får en boost i naturliga miljöer.

Man får också ett perspektivskifte och det blir lättare att reflektera över saker och ting. Kognitiva strategier och kontemplativa övningar i kombination med utemiljön blir väldigt intressant.

Rent fysiologiskt kan vistelser i trygga naturliga miljöer göra att vi slappnar av, att blodtrycket och pulsen går ner och att hjärnan kan komma in i ett mer avspänt – men vaket – tillstånd. Vi släpper på garden och samtalen når djupare.

Jag hoppas och tror att pandemin får oss att använda naturen som mötesrum och som ett verktyg till mer hållbara och effektfulla konferenser och möten, även i fortsättningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s