Konferens för fler än åtta deltagare?


Får vi genomföra en konferens med fler än 8 personer enligt pandemilagen? Det är en vanlig fråga som vi, Svenska Möten och andra aktörer inom mötesbranschen får.

Svaret på den frågan är JA, det får man som företag, förening eller annan privat sammanslutning så länge lagar och regler följs. Detta gäller så länge allmänheten inte har tillträde till konferensen, då räknas den som en allmän sammankomst. Svenska Möten har tidigare gjort ett förtydligande https://www.svenskamoten.se/nyheter/vad-innebar-den-nya-pandemilagen-for-moten-pa-hotell-och-konferensanlaggningar/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s