Coronasäkert möte – utomhuskonferens


Tagged: ,

En stor risk reduceras omedelbart i och med att våra konferenser genomförs utomhus. Men den vanligaste frågan vi får kring utomhuskonferenser är ändå: Hur gör ni utomhuskonferensen coronatrygg?

Förutom att Folkhälsomyndighetens och arbetsmiljöverkets regelverk följs strikt bidrar vi tillsammans med arbetsgivaren med ytterligare försiktighetsåtgärder genom att:

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (länk i kommentar) används som utgångspunkt i vår riskanalys. Om någon riskfaktor identifieras tar vi fram åtgärder för att reducera risken.

Det kan till exempel handla om att se till att:
✔PCR-testa alla deltagare innan konferensen
✔️ ha en tydlig beredskapsplan för hur vi och gruppen ska agera om symtom uppkommer i anslutning till och under konferensen.
✔️gruppera i små grupper med hänsyn till vaccin och antikroppar
✔️se till att förutsättningar till god handhygien finns tillgängligt för alla hela tiden
✔️informera om och visa avståndsmarkeringar, samt sätta en tydlig social spelplan som alla medverkande åtar sig till att följa
✔️anpassa övningar så att avstånd kan hållas
✔️dela upp konferensen på flera dagar
✔️erbjuda singelrum till alla medverkande vid övernattning

Får du ytterligare frågor kopplat till en trygg utomhuskonferens?

Kontakta mig för att boka in en coronasäker konferens.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s