Värdeskapande digitala möten


Vad var extra värdefullt för er som grupp? Frågan ställdes efter en digital kickoff – notera ord som SAMARBETE, FÖRSTÅELSE, GEMENSKAP. Detta med en spretig grupp som står inför en stor transformation, med många utmaningar och med enda möjlighet att mötas över Teams.

Det gör mig som mötesdesigner och facilitator för konferensen så galet stolt att vi lyckades nå dit vi nådde!!!

Jag var också så glad att ha Frida Panoussis vid min sida som starkt bidrog till att skapa samsyn med sin fantastiska förmåga att fånga in det som är viktigt och visualisera det. Mötesritare är grejen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s