Tre nycklar till bättre digitala möten


Vill du veta hur jag planerar en digital konferens?

Jag är mitt i förberedelserna av en virtuell konferens som jag också faciliterar. Så hur tänker jag då i planeringen? Vad är viktigt? Tre saker som jag tycker är avgörande för en givande och värdeskapande virtuell konferens (eeeeh… gäller även IRL!!!).

* Engagemang – det skapar jag genom att tidigt i processen förankra syfte och mål, tydliggöra processen och nästa steg, ge utrymme för delaktighet, ha ett varierat program, lyfta fram hjälpsamma beteenden, inkludera genom att ta hänsyn till olika typer av personligheter

* Struktur och tydlig mötesledning – Gör att vi håller riktning mot syfte och mål

* Involvering – Det är svårt att hålla fokus, allra helst framför en skärm, när vi endast ser och lyssnar. Involvering och samskapande är ännu viktigare i det virtuella mötet. Och på många sätt enklare! Jag tycker mycket om att använda Miro för skapande tillsammans och ofta dela in i mindre grupper.

Jag skapar ett detaljerat körschema för mig själv och i detta fall assistent med syfte och önskat resultat, process och innehåll för varje punkt. Allt ska ha ett värde!

Hör av dig om du behöver hjälp med din planering!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s