Incheckning i digitalt möte


Så här kan ni använda bilder och checka in till det virtuella mötet med hjälp av verktyget Miro.

I videon används en förpreppad board i Miro för en incheckningsövning. Fördelen med Miro att du enkelt kan söka i Google Images (se videon).

Frågan i denna incheckning är:
Vad kommer du in i mötet med för känsla?

Avsätt t ex 3 minuter till att hitta bilder, en eller fler.
Här om känslan var en bil, en växt eller en maträtt.

Dela sen tillsammans i helgrupp eller mindre grupper om ni är många, varför resp bild valts.

Varför börja mötet med incheckning? Massa anledningar, här kommer några :
-sätta tonen för mötet
-bjuda in till delaktighet
-sänker ribban att säga sin mening
-deltagarna hamnar i synk
-påminna oss om att vi är människor, inte robotar utan känslor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s