Vi minns det vi har tänkt


Genom att reflektera landar det vi pratat om, det börjar processas och vi minns – för att vi tänkt om det.

Uttrycket att något går in genom ena örat och ut genom det andra, illustrerar vad som händer. Att när sändaren säger något och du som mottagare inte får utrymme att låta hjärnan kopplas in och tänka något om det – utan fortsätter att matas med nytt – då far informationen rakt igenom och glöms i nästa sekund.

För att få med reflektion kan du ställa öppna frågor och involvera – låta deltagare tänka själva och tillsammans. Tänk att också ha med några minuters guidad meditation i slutet av mötet-ett mjukt sätt att avsluta och grunda sig 🧘‍♀️.

Hur tänker du kring reflektion och hur reflekterar du själv och tillsammans med andra?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s