Värdeskapande möten


Hur kommer du och ditt företag mötas framöver? Hur ser er mötes-/konferensplan ut för de kommande månaderna? Planerar ni för att också mötas fysiskt under nästa år, utomhuskonferens kanske? Nyfiken på hur du tänker 🙂

Min bedömning är att företag och organisationer kommer lägga större vikt vid att varje möte och konferens verkligen blir värdeskapande, särskilt de som sker fysiskt. Vi har blivit varse hur viktigt det är att ses “på riktigt” OCH upptäckt möjligheterna med att ses virtuellt.

Vi kommer att kunna sortera ut när det räcker med att ses virtuellt och när vi behöver ses fysiskt – det blir en ny möteskarta som ritas. Det är bra!

Alltså – fler värdeskapande möten och färre slentrianmöten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s