Digitalt samskapande


Med bra verktyg och metoder går det att skapa bra förutsättningar för kreativitet och idégenerering även digitalt. Några tankar jag har kring detta:

💥Det finns flera kreativa verktyg för samskapande – Miro, Mural och Klaxxon skulle jag säga är de vanligaste. Här finns färdiga mallar eller så skapar du din egen. Miro har blivit min personliga favorit.
💥Ni kan också använda whiteboarden i plattformen för det digitala mötet, bra för korta interaktioner, omröstningar osv.
💥Använd bilder och metaforer för att få tillgång till ett bredare register i deltagarens kapacitet
💥Ge utrymme för att tänka en stund själv först, precis som i det fysiska rummet.
💥Variera för att boosta idéer – stå upp under en del, ta en del per telefon i en walk & talk 121, en annan i Miro med bilder, en del med post-its osv.

Hur samskapar ni? Vad är ditt bästa tips?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s