Hållbara digitala möten


Ett digitalt möte är väl hållbart?

Inkluderande, jämlikt, delaktighet, god hälsa, individens behov, respekt, variation, välbefinnande. Detta är några nyckelord jag ser tillsammans med s o c i a l hållbarhet – och det är vad jag vill lyfta med hållbara digitala möten.

Inkluderande – att hälsa välkommen, se varandra. Incheckning där var och en blir sedd och hörd.

Jämlikt – Använd metoder som gör att alla får förutsättningar att göra sin röst hörd. Dela in i mindre grupper, låt deltagare tänka själva först osv. Var medveten om genusperspektivet. Det fanns tidigare en app som mätte hur stor del av mötet som män resp. kvinnor tog. Gissa resultatet…

Välbefinnande – Variation, meningsfulla pauser, rörelse, skratt, reflektion, umgås, lek. Få med det som får oss att må bra, det är minst lika viktigt!

Delaktighet – Ett digitalt möte kräver ännu mer interaktion än ett fysiskt möte, eftersom det är svårare att hålla fokus och vara närvarande i en digital miljö. Involvera, använd metoder för delaktighet och interaktivitet.

Respekt – Spelregler kring vad som gäller t ex med kamera på eller av, hålla tider, hålla på med annat under tiden, avbryta. Bestäm tillsammans hur ni vill vara mot varandra, vad är ok och vad är inte ok?

Hur tänker du kring hållbara digitala möten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s