Digitalt eller fysiskt möte?


Så här kommer vi mötas post corona. Jag deltog i Möteskulturdagen och där berördes detta intressanta ämne. Bibi Rydbacken på Svenska Möten, Micke Darmell och Helene Arvidsson på Gr8 meetings och resultatet från en enkätfråga i realtid till de hundratals deltagarna på Möteskulturdagen konstaterar samma förväntade utveckling ⬇️

💻Möten vi fortsätter hålla digitalt:
– Avstämningsmöten
– Informationsmöten
– Rutinmöten

🤝Möten där vi vill ses IRL:
– Kreativa möten
– Workshops
– Uppstartsmöten
– Teamstärkande möten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s