Incheckning i digitala möten


Tips på incheckning till det digitala mötet 👍

Använd Miro och bygg färdiga mallar att använda under mötet där ni kan kollaborera. Här används Miro för en incheckningsövning där känslan kopplas till bilder. Det är fördelen med Miro att du enkelt kan söka i Google Images.

Frågan i denna incheckning är:
Vad kommer du in i mötet med för känsla?

Avsätt t ex 3 minuter till att hitta bilder, en eller fler.
Här om känslan var en bil, en växt eller en maträtt.

Dela sen tillsammans i helgrupp eller mindre grupper om ni är många, varför resp bild valts.

Varför incheckning? Massa anledningar, här kommer några :
-sätta tonen för mötet
-bjuda in till delaktighet
-sänker ribban att säga sin mening
-deltagarna hamnar i synk
-påminna oss om att vi är människor, inte robotar utan känslor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s