Vikten av att umgås


Umgås- eller bättre uttryck på engelska ”connecting time” har djupgående effekter som vi bör ta tillvara i planeringen av möten. To connect innefattar även kontakt med naturen, som på liknande sätt ger positiva förutsättningar till kognitiv förmåga.

Att ge utrymme för positivt socialt samspel, där vi boostar varandra och ger förutsättningar för goda relationer, skapar inte bara mer välmående deltagare. Det gör också att deltagare får större förmåga att bidra, samarbetar bättre och sänker stressnivåer.

3 sätt att umgås i det digitala rummet

🧩 Incheckning – alla svarar kort på en fråga t ex ”Det här har jag med mig in”. Det viktiga här är att alla har fått göra sig hörda och blir sedda samt att dela med sig av något personligt.
🧩 Alla har kamera på hela tiden, att se varandra och att bli sedd har stor positiv inverkan på vårt mående och skapar trygghet. Tydliggör vid inbjudan vikten av att ha kameran på.
🧩 använd grupprum under mötet för att diskutera frågeställningar och/eller ha en del i slutet med lärakännafrågor 2 och 2.
⭐️ bonustips – använd en gemensam whiteboard att skriva en boostande mening till en i förväg utsedd deltagare (varje person får en annan deltagare tilldelad innan mötet). En härlig och varm avslutning. Alla mår bra av positiv feedback ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s