Utomhusmöten för akustiken


Den bästa akustiken hittar vi i skogen🌲. Där finns inga plana ljudreflekterande ytor och himlen ovan reflekterar inget ljud alls. Marken är täckt av mjuk mossa, löv, gräs.

När inomhusmiljöer skapas försöker man efterlikna naturens miljö, eftersom den är optimal för vår hörsel.

Summa summarum- skogen som möteslokal alltså🙌🏻

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s