Vad är mötesdesign?


Okej, så här… du ska arrangera/hålla ett möte, kanske är det ett möte som kräver lite extra av dig.

Det här kan mötesdesign innebära för dig:

🧩 Vi inleder med ett samtal där vi går igenom syfte, mål, utmaningar och vad som är viktigt för dig/er.
🧩 Jag skräddarsyr en agenda där tider, meningsfulla pauser, rörelsepauser, övningar för involvering, reflektionsövningar mm är inplanerade. Det som behövs för alerta och engagerade deltagare.
🧩Under processen stämmer vi av och justerar.
🧩 Du får coachning kring innehåll/syfte/mål och hur du kan skapa delaktighet, engagemang och variation
🧩 Du får en manual skapad utifrån syfte och mål
🧩 Om du vill ha stöttning på plats för att genomföra övningarna och ta hand om de
praktiska delarna är jag med under dagen.

Utöver detta stöttar jag med projektledning, som t ex:
📍hitta rätt plats för mötet
📍hitta och boka mötesboosters-mötesritare, facilitator, aktivitet, talare mm
📍håller i alla kontakter
📍säkerställer att allt fungerar på plats

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s