Skogen som mötesrum


Det är spännande att notera vad som händer i oss beroende på vilken miljö vi befinner oss i.

Grupper som använder skogsfloating som mötesrum upplever ett djupare samtal, att stressen minskar, att de kommer i närmare kontakt med varandra🧩, att de blir mer kreativa och fria i tanken.

🌿Naturens inverkan tillsammans med ett lugnt vaggande och en formation och position som är jämlik. Alla är på samma nivå. Det ger en helt annan känsla än ett traditionellt mötesrum…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s