Kreativitetshinder


No (wo)man chased by a tiger comes up with a good idea.

Känner du igen dig i att kreativiteten och idéskapande varierar beroende på miljö, människor och sammanhang?

Det gör jag och jag tror vi alla påverkas mer eller mindre av yttre faktorer som triggar blockeringar i oss.

Vi vill få tillgång till vår egen kreativitet och varandras kreativitet. Det är då magi skapas✨.

Därför behöver du som mötesledare göra vad du kan för att sänka dessa kreativitetshinder.

En grundläggande nyckel är att skapa psykologisk trygghet❤️. Det innebär att deltagaren vågar ta risker, vågar visa sig sårbar, vågar uttrycka en avvikande åsikt inför de andra. Utan att det får negativa konsekvenser.

Det är i en sån miljö de bästa ideerna kultiveras💡

Vem som myntade citatet? Oklart, men det sägs vara förekommande i Teslas ledning…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s