We learn from reflecting on experience


Vi behöver stanna upp, låta intryck och information landa. Bearbeta, tänka igenom. Summera. Innan vi rusar vidare och låter nya intryck och ny information skölja över oss.

Avsluta alltid konferensen/mötet med några frågor att reflektera över och planera in en reflektionspromenad i programmet och tid för reflektion. Själv och tillsammans. Då finns utrymme att låta information, tankar och känslor landa. Det är då det får fäste.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s