Rörelse – må bättre, tänk bättre


Att rörelse inte bara påverkar vår kropp, utan även vår hjärnkapacitet vet de flesta av oss vid det här laget. Mycket tack vare @andershansen med boken Hjärnstark som förklarade och gjorde det begripligt🙏🏻.

Rörelse är därför en viktig komponent för att nå bästa effekt av mötet🧩🎯.

Några idéer kring hur rörelse på ett naturligt sätt kan vävas in i konferensen:

✅ Täta pauser, minst var 40:e minut. Då gör ni några upphopp, skakar kroppen, stretchar, klappar igenom kroppen, sträcker på er eller andra rörelser. Vips-ny energi!
✅ Walk & Talk- ut och gå, två och två, för att diskutera ett ämne eller fråga. Byt gåpartner under tiden om ni har en längre W&T.
✅ på morgonen, vid lunch och/eller innan middagen – ha några olika rörelseaktiviteteter som deltagaren kan välja mellan. Inkluderande och lätt att anpassa rörelse till alla.
✅ variera mellan att stå, sitta, gå under dagen. Byt platser ibland. ✅Använd metoder som innebär en rörelse- t ex att ta ställning till olika frågor genom att sitta eller stå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s