Fokus – healthy mind platter


I byggandet av en värdeskapande konferens vill jag att deltagaren ska må så bra som möjligt och få förutsättningar att använda sin maximala hjärnkapacitet💡.

Receptet är Healthy Mind Platter.

En av ingredienserna är FOKUS🔦. Att ha fokuserade deltagare är såklart bra. En bonus är att vi också MÅR bra av att vara fokuserade.

När du koncentrerar dig uppmärksamt utan distraktioner utsöndrar hjärnan serotonin och dopamin=👍!

Genom att ge hjärnan fokustid varje dag hålls sinnet skarpt och vi stärker nervbanorna💡.

Skapa de bästa förutsättningarna för fokustid och problemlösning🧩

✅ Bort med distraktioner – vilket bla innebär inga mobiler. De stör vår förmåga till fokus bara genom att finnas i vårt synfält (även avstängda).
✅ tydliga spelregler, tidsangivelser, uppgifter osv. Ju tydligare detta är desto mindre fokus behöver vi lägga på att oroa oss, tolka och fundera kring det som INTE handlar om uppgiften
✅ De flesta människor har störst förmåga till fokus och problemlösning på förmiddagen. Anpassa agendan utefter den vetskapen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s