Möten med mening


Vi människor söker efter mening och vi vill vara delaktiga i frågor som berör oss. Vi vill bli lyssnade på och vi vill uttrycka vår åsikt. När vi tänker och skapar tillsammans med andra blir vi inte bara klokare, vi blir också gladare och stärker banden till varandra👭👫👬


En noggrann planering🧩, med tydligt syfte och mål, metoder för interaktion och delaktighet samt utrymme för reflektion är hörnstenar för att skapa meningsfulla möten 🎯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s